HISTORIE     RASESTANDARD     
HELSE- OG ATFERDSUNDERSØKELSE

 

SYKDOMMER -
Informasjon om de vanligste sykdommene hos rasen finner du under fanen Sykdommer og i RAS for Kooikerhund

 


Den første hannhunden i Norge; Taga's Leander Limelight.

 

Mye kan sies om en kooiker, og alle vil omtale rasen på forskjellige måter. Her har jeg valgt å legge ut tre lenker med informasjon som er utformet av klubben, eller i samarbeid med klubben;

 

NORSK KOOIKERKLUBB'S RASEPRESENTASJON SOM FOLDER.
Klikk på teksten over.

 

REPORTASJE OM KOOIKERHUND I HUNDESPORT, MARS 2012.
Klikk på teksten over.

 

RASESPESIFIKKE AVLSSTRATEGIER "RAS" - skrevet av Norsk Kooikerklubbs avlsråd, på oppdrag fra NKK.

Dokumentet skal kunne si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensiale.
RAS for Kooikerhund bygger på NKK sine avlsstrategier og etiske grunnregler for avl og oppdrett. Dokumentet inneholder våre mål for rasen og en beskriving av strategi for å nå målene. Det overordnede målet er å bevare rasens opprinnelige egenskaper og samtidig sørge for at kooikeren fungerer tilfredsstillende i vårt moderne samfunn.