Føringer for avl

Norsk Kooikerklubb sine føringer for avl kan også lastes ned som PDF-fil HER.

 

Føringer for avl, Norsk Kooikerklubb

Avl av kooikerhunder i Norge skal følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett og Norsk Kennel Klubs avlsstategi http://www.nkk.no/
Norsk Kooikerklubb (NoKo) har i tillegg føringer for avl som er utarbeidet av klubbens avlsråd og vedtatt av styret. Dette er sterke anbefalinger, og krav for å få annonsert kull i valpeformidlingen på klubbens hjemmeside. NKK ønsker at raseklubbenes anbefalinger følges.

Helse
- Begge foreldredyrene skal være fri for VWD, Von Willebrandts disease. Norskregistrerte hunder og hunder importert til Norge skal være DNA-testet fri for von Willebrands disease (VWD). Det godtas at utenlandskregistrert hannhund er hereditært fri dersom dette er godtatt av kooikerklubben i landet hannhunden bor i. Det skal oppgis i annonsering av kullet om hunden er DNA-testet eller hereditært fri.

- Begge foreldredyrene skal være DNA-testet for ENM, Hereditary Necrotizing Myelopathy.
Følgende kombinasjoner er tillatt for avl: Fri x Fri og Fri x Bærer. Kombinasjonen Bærer x Bærer er ikke tillatt.

- Begge foreldredyrene skal være undersøkt for patellaluksasjon. Hunder med grad 1 kan brukes i avl, men skal bare parres med hunder som er fri/grad 0. Hunder med grad 2 eller mer skal ikke brukes i avl.

- Begge foreldredyrene skal være øyelyst før parring. Hunder med arvelige øyesykdommer skal ikke brukes i avl. Øyelysingsattesten skal ved parring ikke være eldre enn 24 måneder.

- Hunder med epilepsi og slektninger i første ledd til hunder med epilepsi, skal ikke brukes i avl.

- Det skal ikke gjøres kombinasjoner der det på både mors og fars side er flere nylig tilfeller av Polymyositt.

- Hunder med Renal dysplasi (RD) skal ikke brukes i avl. Begge foreldre til hund med Renal dysplasi er sannsynlige bærere av en økt risiko for å utvikle RD, og kombinasjonen skal ikke gjentas. Ved bruk av kullsøsken/søsken til hund med Renal dysplasi skal det vurderes nøye med tanke på forekomst av RD i linjene.


- I tillegg anbefales det at foreldredyr har kjent HD-status. Det anbefales at hunder med HD grad C bare parres med hunder som er fri, dvs. grad A og B. Hunder med HD grad D og E bør ikke brukes i avl. Kjent HD status er ikke et krav for annonsering av kullet i valpeformidlingen.

 

Andre føringer
- Sterk innavl skal unngås. Innavlsgraden skal holdes under 2,5 %

- Hannhunder skal ikke ha mer enn 5 kull/maksimalt 25 valper i Norge. Hannhunder kan i tillegg brukes i andre land, men det oppfordres til å være kritisk i forhold til antall kull per hannhund totalt.


- Begge foreldredyrene skal være vist på utstilling med resultatet Excellent.

Unntak: Hund som er bedømt til Very Good kan dersom den har andre resultater å vise til, f.eks. gjennom lydighetskonkurranse eller mentalhelsetest, brukes i kombinasjon med hund som er bedømt til Excellent.

- Hannhunder skal etter to kull vente til det første kullet er 18 måneder før de kan få sitt tredje kull. Ved videre bruk av hannen i avl skal det tas hensyn til hvordan avkommet har utviklet seg. Dette gjelder uavhengig av hvilket land kullene er født i.


- Tispen skal være minst 2 år ved parringstidspunktet. Tispens modenhet skal vurderes.


- Hannen skal være minst 18 mnd ved parringstidspunktet. Hannens modenhet skal vurderes.


- Bare mentalt stabile hunder skal brukes i avl. Hunder som er svært engstelige eller aggressive, skal ikke brukes i avl.

 

Forøvrig henviser vi til Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for Kooikerhund for utfyllende informasjon om avl og helse hos rasen. RAS ligger på hjemmesidene til NKK og NoKo. Ved valg av hannhund anbefales det å bruke Club registeret og ZooEasy i tillegg til Dog Web.

Retningslinjer for hvordan de ulike helsetestene skal gjennomføres, finnes i underfanen Helsetester. Ved spørsmål kan avlsrådet kontaktes på mail nokoavlsraad@gmail.com


Vi ønsker alle nye og gamle oppdrettere lykke til!