oppdatert 18.06.19

OPPDRETTERE I NORGE:


Oversikten viser kooikeroppdrettere som følger NKK's retningslinjer for avl, og som selv har uttrykket ønske for å stå her.
Valpeplaner henviser til beregnet fødsel, ikke leveringstidspunkt. På de som har planer en stund frem i tid vil det kun stå årstid/år. Noen ønsker heller ikke settes opp før parring er gjennomført.

Ved ytterligere spørsmål, kontakt oppdretter.

Erstatt "(a)" i mailadressen med krøllalfa. 

Kennelnavn /
hjemmeside
Kennelinnehaver(e) Kontakt Valpeplaner

 

Arcanorum / Facebookgruppe

 

Hege og Kenneth Solhaug, Mysen

Mail: hege(a)arcanorumkennel.com

 

  

Goldkooik

 

Karin Gabrielsen, Egersund

Mail: karin.gabrielsen68(a)gmail.com

 

16.juni 2019

5 tisper
2 hanner

 

 

Kattanakk / Facebookside

 

Marianne Sandvik Gjøvåg,

Haugesund

Mail: marianne(a)haugnett.no Vår 2019

 

Kooimaroon

 

Toril Goksøyr, Halden

Mail: t.goksoyr(a)online.no

 

Forrige kull:

april 2018

 

 

Mabri

 

May-Britt Eriksson, Singsås Mail: beriksso(a)online.no


Forrige kull:

februar 2019

Miramicus

Facebookside

Tine Therese Berg Mail: miramicuskooiker(a)gmail.com


Forrige kull:

august 2018

Mooiekooi


Chanette Skjønberg

 

Telefon: 975 66 775

Mail: sjannii(a)gmail.com

 


2019/2020

 

 

Sheltievik

 

Ellen Hestvik, Førde Mail: hestvikellen(a)gmail.com

 

2019 

 

 

St. Halvards 

 

Margrethe B. Aanestad, Oslo Mail: magga.b.aa(a)gmail.com

27.mai 2019

5 tisper
2 hanner

 

Vilges
Beana

 

Nann Sissel og Thomas Værnes, Jæren

Mail: nann-sissel(a)hotmail.com


Forrige kull:

April 2019

 

 

Walibi's

 

Franscisca Haugan, Skien Telefon: 902 01 421

Mail: walibis(a)online.no

Vår 2019

 

Waterkooik

 

Linda Sjømo og Linn Mari Sjømo Garberg, Bæverfjord

Linda:
Telefon: 414 11 987
Mail: kennelwaterkooik(a)gmail.com

Linn:
Telefon: 930 06 900
Mail: linnpija(a)hotmail.com

Vinter 2019/2020

 Facebookside

 

Annette Mathisen, Oslo

 


Mail: 

annette310395(a)gmail.com

Forrige kull:

september 2018

 

 

Ann Kristin Johansen, Lier

 

Mail: akj(a)assemblin.no

Forrige kull:

april 2018

Hjemmeside

 

Hege Bærø, Kristiansand

 


Telefon: 920 68 158

Mail: hege.baro(a)gmail.com

 

 

Lillian Cecilie Lystad

Telefon: 975 20 610

Mail: lklovsta(a)hotmail.com

21.juli 2019:

2 tisper (reservert)

Facebookside

 

Hilde Dalheim, Mosjøen

 

Mail: hilde.dalheim(a)live.com

Forrige kull:

oktober 2016.

 

Wenche Snekkevik

Telefon: 975 86 808

Mail: wenche(a)snekkevik.no

 

Forrige kull:

juni 2018

 

 

Wenche Tveiten, Arendal

 

Mail: wenche.tveiten(a)hotmail.com

 

Forrige kull:

juni 2016.

Facebookside

Wivek Linjordet, Jæren


Telefon: 458 83 178

Mail: wlinjordet(a)gmail.com

 

Forrige kull:

september 2018.

Erstatt "(a)" i mailadressen med krøllalfa. 

 

 

OPPDRETTERE I SVERIGE OG DANMARK:

Det krever nok å holde den norske oversikten oppdatert. Den svenske og danske er derfor fjernet, og erstattet med link til Svenska Kooikerhondjeklubben og Dansk Kooiker Club.

Linken fører direkte inn på oppdretterlisten ved å trykke på riktig flagg.

 

UTENFOR SKANDINAVIA:

For info fra land utenfor Skandinavia henviser vi til raseklubbens hjemmeside.

Nederlanske Kooikerklubben - VHNK
German Club of Kooikerhondje
Finsk Kooikerklubb
Kooikerhondje Club Sveits
Kooikerhondje Club of Great Britain
Kooikerhondje Club of USA
Belgisk Kooikerklubb