Informasjon for oppdrettere og valpekjøpere

 

For oppdrettere

Norsk Kooikerklubbs avlsråd har nå opprettet en valpeformidling. Kullene som blir formidlet gjennom valpeformidlingen skal være etter foreldre som tilfredstiller kooikerklubbens helse-
og eksteriørføringer for avl, slik at valpekjøperen kan være trygg på at man har gjort en god
innsats for å få et kull av bra kvalitet.

Både norske og utenlandske kull kan formidles gjennom NOKOs valpeformidling, men alle må oppfylle kravene nedenfor.

   

For å komme med i valpelisten; 
- Oppdretter må være medlem av Norsk Kooikerklubb  
- Valpene må la seg kunne registrere i NKK/
være registrert i NKK (foreldrene må være registrert i NKK eller andre FCI- klubber), NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKKs avlsstrategi skal følges. 

   

Vi vil ha dokumentasjon på at både mor og far oppfyller de til enhver tid gjeldende føringer for avl. I tillegg vil vi ha kopi
av stamtavle/reg.bevis for begge foreldre, evt. registreringsnummer/link til dette på nett. Forøvrig viser vi til info om helsetester og føringer for avl.  

   

Hvis oppdretter vil at valpeformidler skal
informere om eventuelle andre undersøkelser som er gjennomført, må man også informere om det.  Utstillingsresultater/andre resultater, samt helseresultater kan evt. føres opp under ”Annen info” i skjemaet.  

   

Skjema over planlagte kull vil byttes ut med skjema for fødte kull når kullet er født. Det er oppdretters ansvar å oppdatere valpeformidlingen ved å fylle ut skjema for fødte kull nedenfor. Skjema over fødte kull vil ligge ute/bli formidlet til siste valp er solgt, men ikke lenger enn til valpene er 6 mnd. Det er oppdretters plikt å melde fra når siste valp er solgt, dette er viktig for å kunne opprettholde en oppdatert valpeformidling. 

   

Dokumentasjon på tester osv på foreldre blir tatt vare på i max. et år.

 

Oppdrettere som ønsker å få sine kull formidlet gjennom valpeformidlingen melder inn sine kull til nokoavlsraad@gmail.com  , gjennom å sende inn informasjonen som kommer fram av skjemaene nedenfor (skjemaene viser hvordan informasjonen settes opp i valpeformidlingen), et for planlagte kull, og et nytt når kullet er født.
 

Følgende opplysninger må være med i skjemaet. Skjema kan kopieres eller sendes som tekst til avlsrådet. 

Skjema for planlagte kull

KENNELNAVN

 

TELEFONNUMMER

 

STED

 

MAILADRESSE

 

HJEMMESIDE

 

TISPE

 

HANNHUND

 

EVT. ANNEN INFO OM FORELDREDYR

 

FORVENTET FØDSELSDATO

 

FORVENTET LEVERINGSDATO

 


Skjema for fødte kull

KENNELNAVN

 

TELEFONNUMMER

 

STED

 

MAILADRESSE

 

HJEMMESIDE

 

TISPE

 

HANNHUND

 

EVT. ANNEN INFO OM FORELDREDYR

 

FØDSELSDATO

 

LEVERINGSDATO

 

ANTALL VALPER

 

 

For valpekjøpere

Norsk Kooikerklubbs avlsråd har nå opprettet en valpeformidling. Kullene som blir formidlet gjennom valpeformidlingen skal være etter foreldre som tilfredstiller Kooikerklubbens helse- og eksteriørføringer for avl, slik at valpekjøperen kan være trygg på at man har gjort en god innsats for å få et kull av bra kvalitet. 

   

For å komme med i valpelisten;
- Oppdretter må være medlem av Norsk Kooikerklubb
- Valpene må la seg kunne registrere i NKK/være registrert i NKK (foreldrene må være registrert i NKK eller andre FCI- klubber), NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKKs avlsstrategi skal følges 

       

Valpeformidlingen skal også ha mottatt dokumentasjon på at både mor og far har oppfylt krav i henhold til føringer for avl. Vi vil i tillegg ha kopi av stamtavle/reg.bevis på begge foreldre, evt reg.nummer/henvisning til denne informasjonen på nett. Forøverig henviser vi til føringer for avlshunder (ligger HER). 

   

Hvis oppdretter vil at valpeformidler skal informere om eventuelle andre undersøkelser som er gjennomført, må oppdretter informere om det. Utstillingsresultater/andre resultater, samt helseresultater føres evt. opp under "annen info".
     

Skjema over planlagte kull vil byttes ut med skjema for fødte kull når kullet er født. Skjema over fødte kull vil ligge ute/bli formidlet til siste valp er solgt, men ikke lenger enn til valpene er 6 mnd.    

Det anbefales å, i tillegg til å følge med på valpeformidlingen, ta kontakt med de ulike oppdretterene for å vise sin interesse, uavhengig av planlagte eller fødte valper. Dette fordi oppdretterne gjerne vil vite at de har interesse for et kull, før de setter i gang med parring osv.
 
Husk at Norsk Kooikerklubb kun stiller krav til helse og eksteriør, samt at oppdretteren holder seg innenfor NKK's regelverk; som valpekjøper må man også ta det ansvaret det er å vurdere både oppdretter, kull og handel med sin egen magefølelse og kunnskap.

Eventuelle uenigheter mellom oppdretter og valpekjøper, eller et uønsket resultat av valpekjøpet, tar kooikerklubben ikke ansvar for. Det anbefales forøvrig å lese NKK's hefte "Vil du bli hundeeier?" som kan lastes ned fra NKK's nettsider.