Møtevirksomhet i Norsk Kooikerklubb

På denne siden vil det samles informasjon og dokumenter fra klubbens årsmøter og styremøter, slik at dere får et innblikk.
Nyeste dokumenter ligger øverst.
Info fra avlsrådet ligger under "Klubben" -> "Avlsrådet."

 

Årsmøter


Årsmøtet 4.juni 2016: TRYKK HER.
Referat.
Lover for Norsk Kooikerklubb: TRYKK HER.

 

Årsmøtet 4.juni 2016: TRYKK HER.

Møteinnkallelse, årsberetning, regnskap for 2015, revisjonsrapport, budsjett for 2016, planer og aktiviteter for 2016, personer på valg, endring av NoKo's lover og endring i utgivelse av Kooiker'n.

Årsmøtet 8.februar 2015:
TRYKK HER.
Referat.

Årsmøtet 8.februar 2015:
TRYKK HER.

Dagsorden, årsberetning, regnskap for 2014, budsjett for 2015, planer og aktiviteter for 2015, personer på valg, forslag til endring av NoKo's lover, forslag til endring av utgivelse av Kooiker'n og mulig økning av medlemskontigent.

Årsmøtet 8.mars 2014
Innkalling til årsmøtet 2014: HER.
Årsberetning for 2013: HER.
Resultatregnskap for 2013: HER.
Personer på valg: HER.
Planer og aktiviteter i 2014: HER.
Refusjon av reiseutlegg: HER.

Styremøter

 

Styremøte 2.mars 2016: TRYKK HER.
Protokoll.

Styremøte 17.mars 2015:TRYKK HER.
Protokoll.

Styremøte 8.februar 2015:
TRYKK HER.

Protokoll.
Første styremøte etter årsmøtet er avholdt.

 

Styremøte 24.april 2014: TRYKK HER.

Protokoll.